Kompletná realizácia a rekonštrukcia striech a podkroví

Podľa zadaných požiadaviek zákazníka alebo technických parametrov projekcie realizujeme kompletné stavby nových krovov,rekonštrukcie starých striech a podkroví z možnosťou zaizolovania podkrovia,vytvorenia sadrokartónových konštrukcií podkrovia s následným pokrytím celej strešnej konštrukcie vybranou krytinou a klampiarskymi prvkami strechy podľa požiadaviek zákazníka,vrátane všetkých murárskych a pomocných prác pri riešení nadstavieb podkroví a striech.

 

 

 

 

 

.